Paket KPR BRI Syariah 2019


Bunga KPR BRI Syariah 2019

Nama PaketFixed #1Masa Fixed #1 
BRI Syariah KPR murabahah Flat 5 Tahun12,50%5Simulasi KPR
KPR BRI Syariah murabahah Flat 10 Tahun13,00%10Simulasi KPR
KPR BRI Syariah murabahah Flat 15 Tahun13,75%15Simulasi KPR